Informace k učivu

Aktuální informace k učivu

Už delší dobu je hodně dětí nemocných. Snažíme se opakovat, ale musíme probírat nové učivo.

Žáci, kteří příjdou po nemoci, budou mít zajištěno pravidelné doučování. Termín doučování bude dohodnut s rodiči.

Dětem přeji brzké uzdravení.

INFORMACE KE ČTENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

 

Ve škole čteme knihu - Pekelná třída 

Čtenářská dílna - i v letošním školním roce bude pravidelně jedenkrát týdně probíhat čtenářská dílna

Čítanka bude od pondělí do pátku ve škole. Na víkend si děti čítanky nosí domů.

Děti by měly přečíst čtyři knihy za pololetí a zaznamenat četbu ve čtenářském listu. Alespoň dvakrát za pololetí by měly mít o přečtené knize referát před třídou. 

Děkuji za spolupráci


Kontakt

Skolaccizpohorske

ZŠ Odry, Pohořská 1010/8 742 35 Odry

Třídní učitelka:
Mgr. Dagmar Šindlerová, DiS.
Tel. + fax: 556 730 239
Mob.: 732 925 800