ČESKÝ JAZYK

 P R O B Í R Á M E

Březen

Podstatná jména – pád, číslo, rod

Podstatná jména – pád, číslo, rod

Skloňování podstatných jmen rodu středního 

Skloňování podstatných jmen rodu ženského 

Únor

Vyjmenovaná slova po z 

Slovní druhy - přehled

Leden

Vyjmenovaná slova po b

Vyjmenovaná slova po l

Vyjmenovaná slova po m

Vyjmenovaná slova po p

Vyjmenovaná slova po s a v

Prosinec

Zdvojené souhlásky

Stavba slova - opakování

Stavba slova - opakování

Vánoční prázdniny

Listopad

Předpony – roz; bez; vz; 

Předložka - bez

Předpony – ob; v;  

Předpony skupiny bě/bje, vě/ vje, pě

Zdvojené souhlásky

Říjen

Slova spisovná a nespisovná a citově zabarvená

Nauka o slově - opakování

Stavba slova – kořen, přípona, předpona

Stavba slova – předložky a předpony 

Září

Úvod, seznámení s učivem, opakování učiva nižších ročníků

Opakování učiva nižších ročníků

Hlásková podoba slova (zvuková a psaná)

Slova jednoznačná a mnohoznačná, souznačná a slova protikladná

 

 


Kontakt

Skolaccizpohorske

ZŠ Odry, Pohořská 1010/8 742 35 Odry

Třídní učitelka:
Mgr. Dagmar Šindlerová, DiS.
Tel. + fax: 556 730 239
Mob.: 732 925 800