MATEMATIKA

 P R O B Í R Á M E
 

Březen

Písemné sčítání a odčítání s přechodem přes 10

G – Obsah čtverce,  obdélníku - výpočet

Pamětné násobení a dělení

G – Obsah čtverce – jednotky obsahu

Římská číslice

G – Převody jednotek obsahu rovinných útvarů

Písemné násobení dvojciferným činitelem 

G – Převody jednotek obsahu rovinných útvarů

Únor

Zaokrouhlování na statisíce

G – Obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku

Pamětné sčítání a odčítání

G - Rovnoběžníky

 Písemné sčítání a odčítání bez přechodu přes 10

G – Obsah čtverce a obdélníku – pomoci čtvercové sítě

Leden

Odčítání do 10 000

G -Kružnice a kruh

Písemné násobení

G – Obvod trojúhelníku a čtverce

Písemné dělení jednociferným dělitelem

G - Obvod obdélníku

Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem

G – Střed úsečky a osa úsečky

Zaokrouhlování na desetitisíce

G – Střed úsečky a osa úsečky - konstrukce

Prosinec

Porovnávání čísel

G – Obdélník – opakování

Zaokrouhlování čísel

G – Konstrukce čtverce a obdélníku

Sčítání do 10 000

G – Konstrukce čtverce a obdélníku

Vánoční prázdniny

Listopad

     Zaokrouhlování

G – Rýsování kolmic a rovnoběžek - procvičování

Písemné sčítání a odčítání

G – Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník – seznámení s pojmy

Násobení dvojciferného čísla jednociferným činitelem

G – Konstrukce trojúhelníku - opakování

 Pamětné dělení se zbytkem

G – Konstrukce trojúhelníku – trojúhelníková nerovnost

Říjen

Násobení

G - Rovina, rovinné útvary

Násobení – slovní úlohy

G - Tělesa

Dělení

G – Rýsování pomocí kružítka

Dělení – slovní úlohy

G – Rýsování kolmic a rovnoběžek

Září

Číselná řada

G - Bod, přímka

Porovnávání čísel do 1000

G - Vzájemná poloha dvou přímek v rovině

Sčítání zpaměti – záměna sčítanců, sdružování sčítanců

G - Polopřímka

Odčítání zpaměti

G - Úsečka, měření úseček


Kontakt

Skolaccizpohorske

ZŠ Odry, Pohořská 1010/8 742 35 Odry

Třídní učitelka:
Mgr. Dagmar Šindlerová, DiS.
Tel. + fax: 556 730 239
Mob.: 732 925 800