PŘÍRODOVĚDA

P R O B Í R Á M E
     

Březen

Vlastnosti látek – Délka, teplota, hmotnost, čas
Živá příroda od jara do léta – Ekosystém pole
Rostliny našich polí – polní plodiny, plevele
Živočichové našich polí – Tažní a stálí ptáci, savci
Opakování – Neživá příroda, pole

ÚNOR

 Opakování – Houby, rostliny, živočichové
 Neživá příroda – Součásti neživé přírody, Minerály a horniny

LEDEN

Rostliny naších lesů - význam lesa
Živočichové našich lesů – Bezobratlí živočichové
Příroda v zimě – Živočichové v období zimního klidu
Příroda v zimě – Pomáháme živočichům

PROSINEC 

 Živá příroda od podzimu do zimy
 Ekosystém les
 Rostliny naších lesů - kořenové, mechové patro
                              - bylinné, keřové pato
                              - stromové patro                                               

LISTOPAD

Živočichové -      vlastnosti živočichů
                  -      dělení živočichů
                  -       potravní vazby hub, rostlin a živoichů
                  -       druhy živých organizmů

ŘÍJEN

Živé organizmy - Rostliny. Dělení rostlin podle místa růstu a užitku
                       - Rostliny.  Dělení rostlin.
                       - Vlastnosti rostlin
                       - houby

ZÁŘÍ

EKOSYSTÉMY
Prezentace projektu - vyhodnocení
Příroda živá Příroda živá a neživá – dokončení projektua neživá - Projekt
Příroda živá a neživá - projekt
Opakování učiva 3. ročníku

Kontakt

Skolaccizpohorske

ZŠ Odry, Pohořská 1010/8 742 35 Odry

Třídní učitelka:
Mgr. Dagmar Šindlerová, DiS.
Tel. + fax: 556 730 239
Mob.: 732 925 800