VLASTIVĚDA

P R O B Í R Á M E

Březen

Lidé a čas - Čas a dějiny

               - Nejstarší osídlení naší vlasti

               - Staří Slované

               - Pověsti o počátcích našich dějin

               - Velkomoravská říše

ÚNOR

Místo kde žijeme - doprava
                         -  kulturní památky
                         -  kraje České republiky

LEDEN

Místo kde žijeme - doprava
                         -  kulturní památky
                         -  kraje České republiky                       

PROSINEC

Místo kde žijeme - půda a zemědělství
                         - počasí a podnebí
                         - nerostné suroviny

LISTOPAD

Místo kde žijeme - povrch ČR
                         -  řeky, jezera, 
                         -  rybníky ČR 
                         

ŘÍJEN

Místo kde žijeme - Česká republika - demokratický stát
                         -  členění ČR
                         -  obyvatelstvo 
                         

ZÁŘÍ

Místo kde žijeme - orientace v krajině a na mapě
                         -  naše vlast
                         -  státní symboly  
                         

                     

                 

 


Kontakt

Skolaccizpohorske

ZŠ Odry, Pohořská 1010/8 742 35 Odry

Třídní učitelka:
Mgr. Dagmar Šindlerová, DiS.
Tel. + fax: 556 730 239
Mob.: 732 925 800