Třída 4. B  - Aktuality  

Tématický týden 19.3. - 23.3.

/ Akce školního parlamentu - oblečení, účes/

PO - TEPLÁKY, LEGÍNY

ÚT - PYŽAMO

ST - PONOŽKY / obléct dvě různé ponožky/

ČT - RETRO OBLEČENÍ (co dříve nosili naši rodiče nebo bláznivé oblečení)

PÁ - ZAJÍMAVÝ ÚČES

Děti se budou učit ve svých třídách oblečené podle daného tématu. Školní parlament bude obcházet třídy a bodovat - zapisovat počet zapojených dětí.

Není povinné, nechávám na rodičích.

Jdu do toho s dětmi!

Aktuální informace k učivu

Už delší dobu je hodně dětí nemocných. Snažíme se opakovat, ale musíme probírat nové učivo. Žáci, kteří příjdou po nemoci, budou mít zajištěno pravidelné doučování. Termín doučování bude dohodnut s rodiči. 

Dětem přeji brzké uzdravení.

TŘÍDNÍ SCHůZKY ve 4.B

 Ve čtvrtek dne 22.3. se od 15.00 hodin konají třídní schůzky ve všech kmenových třídách. Rodiče, kterým budou vyhovovat tř. schůzky v tomto termínu můžou přijít. Individuální třídní schůzky v naší třídě, proběhnou (po telefonické domluvě) následující týden v Po 26.3. a ve St 28.3. 

 AJ - informace k AJ  proběhnou pro rodiče žáků 4. B  ve čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod. u paní učitelky Vardžákové ve třídě 4. A. Popřípadě lze s paní učitelkou dohodnout individuální pohovor.

 Informace k odhlašování obědů

 

Odhlašování obědů se provádí den předem do 14.00 hodin telefonicky na čísle 556 731 909 nebo osobně v jídelně. V případě nemoci strávníka lze oběd první den nemoci odnést v jídlonosiči. Děti je nutné odhlašovat, protože jinak budou muset rodiče zaplatit plnou cenu obědu. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada. Všechny prázdniny jsou odhlašovány automaticky.

9. 3. UPOZORŇENÍ
     Ve škole se vyskytly vši. Prohlédněte dětem důkladně hlavy a při případném výskytu mě, prosím, co nejdříve informujte.

Informace k písemné práci z českého jazyka.

V pátek 9. 3. budeme psát čtvrtletní diktát a opakovací písemnou práci na vyjmenovaná a příbuzná slova, slovní druhy a doplňování i,í/y,ý.   

(Žáci měli poznamenané od pondělí v úkolníčku)

PŘEDŠKOLÁČCI VE ŠKOLE

 Celé třídě uděluji velkou pochvalu za vzornou pomoc a přípravu při akci "Předškoláčci ve škole"

Informace k učivu v tomto týdnu od  12.2. do 16. 2.

 V průběhu celého týdne opakujemě dosud probrané učivo. Zejména v pracovních listech, počítačích a interaktivní tabuli.

PROSÍM VŠECHNY LYŽAŘE, ABY SI V PÁTEK 16.2. PŘIŠLI PRO PRACOVNÍ LISTY A ÚKOLY NA PRÁZDNINY.

Změny v plavání kvůli lyžařskému výcviku:

 

4.B, 5.A

 

- nepojede tento týden na plavání tj.16.2. - odpadá všem

 

- pojede následující týden po prázdninách tj. 2.3. - poslední plavání


Informace k pololetní písemné práci z AJ

POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA (4. ROČNÍK)

Termín testu: 22.1.2018 (8. lekci - množné číslo, ukazovací zájmena v mn.č.

THESE/THOSE a slovíčka dobereme příští týden). Příprava na test: 18.1.2018.

Žáci budou mít celou přípravu na pololetní test ve velkém sešitě. (1. – 8. lekce)

 

6. LEKCE:

1. Otázky a odpovědi.

    A: (she/Turkey)                      →              Is she from Turkey?

    B: ( x / Poland)                       →              No, she isn´t. She´s from Poland.   

2. Uspořádání slov do vět.

    from?     are       you        Where             →           Where are you from?

 

7. LEKCE:

3. Překlad zájmen + sloveso BÝT.

    oni jsou     →      they are;        její     →      her;          naše       →      our

4. Členy a, an.

    a mobile phone,        an egg

7. – 8. LEKCE:

5. Překlad vět.

    Je tvůj otec v pokoji?            →          Is your father in bedroom?

    Tamty jahody jsou sladké.         →          Those strawberries are sweet.

6. Překlad – ukazovací zájmena + sloveso BÝT + j. č. = člen (a/an) + ovoce        

                   - ukazovací zájmena + sloveso BÝT + mn. č. = ovoce s koncovkou s/es                                                  

    toto je pomeranč         →         this is an orange

    tamto jsou broskve          →        those are peaches

8. LESSON

7. Ovoce v mn.č.

    pear   →    pears;         mango    →   mangoes

1. – 8. LESSON:

8. Řada slov – doplnit.

    mother – daughter → sister aunt grandmother

9. Překlad všech slovíček (1. – 8. lekce)

    wife   →   manželka;        evening   →   večer;     forty-nine   →   49

10. Otázka a odpověď. (spojování)

               A                                                     B

Are you ten years old?                  They are from Germany.       

Where are they from?                    No, I am not. I am eleven years old.

Informace k pololetním písemným pracem z ČJ a M

Písemky budeme psát v týdnu od 15. do 19. ledna (přesný den si děti napíšou do deníčku)

V týdnu od 8. 1. do 12.1. budeme mít v hodinách písemnou přípravu - procvičování na písemnou praci z ČJ a M

ČESKÝ JAZYK

NAUKA O SLOVĚ:

1. slova souznačná - synonyma (oblak x mrak),UČ. str. 9

2. slova protikladná – antonyma (radost x smutek),UČ. str. 9

3. slova spisovná a nespisovná (nos x frňák),UČ. str. 10

4. slova citově zabarvená (bota x botička x škrpál), UČ. str. 11

STAVBA SLOVA:

5. předpona, kořen, část příponová (zá x les x ák),UČ. str. 13 

6. slova příbuzná (rybář, rybník, porybný,..),UČ. str. 13

7. slova s předponou nebo s předložkou (roz)čílený člověk, (bez)vlasů,UČ. str. 14 – 16

8. předpony -bez, -roz, -vz - (bez)zubý, (roz)zlobený, (vz)dech,UČ. str. 16

9. skupiny bě/bje/vě/vje/pě (běžet závod, objemný balík, apod.),UČ. str. 17

10. zdvojené souhlásky d, dd (podaná ruka, ekonomické oddělení),UČ. str. 18

VYJMENOVANÁ SLOVA 

11. doplňování i,í/y,ý, UČ. str. 22 – 23 + PS str. 17, 21, 22, 23,….

 

+ opakování učiva, UČ. str. 12, 19 - 21

________________________________________________________________________

MATEMATIKA

ARITMETIKA

1. Porovnej dvojice čísel pomoci znaků >, <, =  (uč. str. 30)

2. Zaokrouhli ( na desítky, stovky, tisíce)  (uč. str. 31 - 32)

3. Sčítej a odčítej zpaměti. (uč. str. 33)

4. Vypočítej  a výsledek 2x podtrhni:  (písemné sčítání a odčítání) (uč. str. 34 - 35)

 5. Vynásob:   např.:        134     (uč. str. 36 - 38)

                                        .    5 

                                        ____   

6. Slovní úloha   ( např.: na písemné sčítání nebo odčítání)  ( podobné jako z uč. str. 34 - 35)

7. Vypočítej:  (pamětné dělení se zbytkem např.:  48 : 7 =     (     )  ) (uč. str. 23)

 

GEOMETRIE

Rýsování: přímky, kolmice, úsečky, označování bodů, rýsování trojúhelníku pomoci pravítka a kružítka včetně náčrtu   (uč. str. 111 - 122)

_________________________________________________________________________

INDIVIDUÁLNÍ TŘÍDNÍ SCHůZKY

Ve čtvrtek 4. ledna od 15. 00 hod. probíhají na naší škole plánované třídní schůzky ve všech třídách.
V naší třídě budou probíhat individuální třídní schůzky ( žák + rodič + učitel ) ve dnech 4. 1., 8. 1. a 10.1. Den a čas, který Vám bude vyhovovat dohodneme  telefonicky. (v případě zájmu mi volejte od 3.1. po 13.00 hod.) popřípadě lze domluvit schůzku i v jiný den.
 

Vážení rodiče, prarodiče a milí žáci.

Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních,
pracovních a školních úspěchů v novém roce 2018

  Vám přeje    Dagmar Šindlerová           

                                                                                                   

 INFORMACE K OPAKOVÁNÍ  V TÝDNU OD 18.12. DO 22.12.

V pondělí 18. 12. bude  opakování na stavbu slova (uč. str. 19 - 21).

V úterý desetiminutovka na písemné sčítání a odčítání.

     TŘÍDNÍ BESÍDKA

Příští týden ve čtvrtek 21.12. budeme mít ve třídě s dětmi besídku. Společně jsme se domluvili, že každý žák do úterka 18.12. donese v hodnotě cca 30,- Kč dáreček.

     VÁNOČNÍ FOCENÍ

pondělí  4.12. proběhne od rána focení dětí, které odevzdaly objednací lístek na vánoční přání či kalendáře.

 

       ROHATÝ DEN

 

Ve středu si  s dětmi, stejně jako loni, uděláme den bez aktovek – v čertovských, mikulášských či andělských kostýmech. Jinak stačí jen pouzdro.


 

Pozvánka na rohatou zumbu s Vendou

Dne 6.12.2017 k nám do školy tradičně zavítá cvičitelka  Venda Pavlicová se svou hodinou "rohaté zumby". Tentokrát zveme i rodiče, kteří mají čas, chuť a náladu si zařádit a zatancovat s námi nebo se jen podívat. Zumba bude probíhat ve velké tělocvičně od 8:45 do 9:30 hod. S sebou doporučujeme sportovní obuv se světlou podrážkou.

 

 

 Konzultace

Třídní schůzky

30.08.2016 22:22
Plánované třídní schůzky na školní rok 2017/2018.   Začátek vždy v 15:00 hodin :   7. 9.  2017,   26.10. 2017,    4. 1.  2018,   22. 3.  2018  a    7. 6.  2018

—————


Kontakt

Skolaccizpohorske

ZŠ Odry, Pohořská 1010/8 742 35 Odry

Třídní učitelka:
Mgr. Dagmar Šindlerová, DiS.
Tel. + fax: 556 730 239
Mob.: 732 925 800