Třída 4. B  - Aktuality  

Informace k učivu v tomto týdnu od  12.2. do 16. 2.

 V průběhu celého týdne opakujemě dosud probrané učivo. Zejména na pracovních listech, počítačích a interaktivní tabuli.

PROSÍM VŠECHNY LYŽAŘE, ABY SI V PÁTEK 16.2. PŘIŠLI PRO PRACOVNÍ LISTY A ÚKOLY NA PRÁZDNINY.

Změny v plavání kvůli lyžařskému výcviku:

4.B, 5.A

- nepojede tento týden na plavání tj.16.2. - odpadá všem

- pojede následující týden po prázdninách tj. 2.3. - poslední plavání


Informace k pololetní písemné práci z AJ

POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA (4. ROČNÍK)

Termín testu: 22.1.2018 (8. lekci - množné číslo, ukazovací zájmena v mn.č.

THESE/THOSE a slovíčka dobereme příští týden). Příprava na test: 18.1.2018.

Žáci budou mít celou přípravu na pololetní test ve velkém sešitě. (1. – 8. lekce)

 

6. LEKCE:

1. Otázky a odpovědi.

    A: (she/Turkey)                      →              Is she from Turkey?

    B: ( x / Poland)                       →              No, she isn´t. She´s from Poland.   

2. Uspořádání slov do vět.

    from?     are       you        Where             →           Where are you from?

 

7. LEKCE:

3. Překlad zájmen + sloveso BÝT.

    oni jsou     →      they are;        její     →      her;          naše       →      our

4. Členy a, an.

    a mobile phone,        an egg

7. – 8. LEKCE:

5. Překlad vět.

    Je tvůj otec v pokoji?            →          Is your father in bedroom?

    Tamty jahody jsou sladké.         →          Those strawberries are sweet.

6. Překlad – ukazovací zájmena + sloveso BÝT + j. č. = člen (a/an) + ovoce        

                   - ukazovací zájmena + sloveso BÝT + mn. č. = ovoce s koncovkou s/es                                                  

    toto je pomeranč         →         this is an orange

    tamto jsou broskve          →        those are peaches

8. LESSON

7. Ovoce v mn.č.

    pear   →    pears;         mango    →   mangoes

1. – 8. LESSON:

8. Řada slov – doplnit.

    mother – daughter → sister aunt grandmother

9. Překlad všech slovíček (1. – 8. lekce)

    wife   →   manželka;        evening   →   večer;     forty-nine   →   49

10. Otázka a odpověď. (spojování)

               A                                                     B

Are you ten years old?                  They are from Germany.       

Where are they from?                    No, I am not. I am eleven years old.

Informace k pololetním písemným pracem z ČJ a M

Písemky budeme psát v týdnu od 15. do 19. ledna (přesný den si děti napíšou do deníčku)

V týdnu od 8. 1. do 12.1. budeme mít v hodinách písemnou přípravu - procvičování na písemnou praci z ČJ a M

ČESKÝ JAZYK

NAUKA O SLOVĚ:

1. slova souznačná - synonyma (oblak x mrak),UČ. str. 9

2. slova protikladná – antonyma (radost x smutek),UČ. str. 9

3. slova spisovná a nespisovná (nos x frňák),UČ. str. 10

4. slova citově zabarvená (bota x botička x škrpál), UČ. str. 11

STAVBA SLOVA:

5. předpona, kořen, část příponová (zá x les x ák),UČ. str. 13 

6. slova příbuzná (rybář, rybník, porybný,..),UČ. str. 13

7. slova s předponou nebo s předložkou (roz)čílený člověk, (bez)vlasů,UČ. str. 14 – 16

8. předpony -bez, -roz, -vz - (bez)zubý, (roz)zlobený, (vz)dech,UČ. str. 16

9. skupiny bě/bje/vě/vje/pě (běžet závod, objemný balík, apod.),UČ. str. 17

10. zdvojené souhlásky d, dd (podaná ruka, ekonomické oddělení),UČ. str. 18

VYJMENOVANÁ SLOVA 

11. doplňování i,í/y,ý, UČ. str. 22 – 23 + PS str. 17, 21, 22, 23,….

 

+ opakování učiva, UČ. str. 12, 19 - 21

________________________________________________________________________

MATEMATIKA

ARITMETIKA

1. Porovnej dvojice čísel pomoci znaků >, <, =  (uč. str. 30)

2. Zaokrouhli ( na desítky, stovky, tisíce)  (uč. str. 31 - 32)

3. Sčítej a odčítej zpaměti. (uč. str. 33)

4. Vypočítej  a výsledek 2x podtrhni:  (písemné sčítání a odčítání) (uč. str. 34 - 35)

 5. Vynásob:   např.:        134     (uč. str. 36 - 38)

                                        .    5 

                                        ____   

6. Slovní úloha   ( např.: na písemné sčítání nebo odčítání)  ( podobné jako z uč. str. 34 - 35)

7. Vypočítej:  (pamětné dělení se zbytkem např.:  48 : 7 =     (     )  ) (uč. str. 23)

 

GEOMETRIE

Rýsování: přímky, kolmice, úsečky, označování bodů, rýsování trojúhelníku pomoci pravítka a kružítka včetně náčrtu   (uč. str. 111 - 122)

_________________________________________________________________________

INDIVIDUÁLNÍ TŘÍDNÍ SCHůZKY

Ve čtvrtek 4. ledna od 15. 00 hod. probíhají na naší škole plánované třídní schůzky ve všech třídách.
V naší třídě budou probíhat individuální třídní schůzky ( žák + rodič + učitel ) ve dnech 4. 1., 8. 1. a 10.1. Den a čas, který Vám bude vyhovovat dohodneme  telefonicky. (v případě zájmu mi volejte od 3.1. po 13.00 hod.) popřípadě lze domluvit schůzku i v jiný den.
 

Vážení rodiče, prarodiče a milí žáci.

Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních,
pracovních a školních úspěchů v novém roce 2018

  Vám přeje    Dagmar Šindlerová           

                                                                                                   

 INFORMACE K OPAKOVÁNÍ  V TÝDNU OD 18.12. DO 22.12.

V pondělí 18. 12. bude  opakování na stavbu slova (uč. str. 19 - 21).

V úterý desetiminutovka na písemné sčítání a odčítání.

     TŘÍDNÍ BESÍDKA

Příští týden ve čtvrtek 21.12. budeme mít ve třídě s dětmi besídku. Společně jsme se domluvili, že každý žák do úterka 18.12. donese v hodnotě cca 30,- Kč dáreček.

     VÁNOČNÍ FOCENÍ

pondělí  4.12. proběhne od rána focení dětí, které odevzdaly objednací lístek na vánoční přání či kalendáře.

 

       ROHATÝ DEN

 

Ve středu si  s dětmi, stejně jako loni, uděláme den bez aktovek – v čertovských, mikulášských či andělských kostýmech. Jinak stačí jen pouzdro.


 

Pozvánka na rohatou zumbu s Vendou

Dne 6.12.2017 k nám do školy tradičně zavítá cvičitelka  Venda Pavlicová se svou hodinou "rohaté zumby". Tentokrát zveme i rodiče, kteří mají čas, chuť a náladu si zařádit a zatancovat s námi nebo se jen podívat. Zumba bude probíhat ve velké tělocvičně od 8:45 do 9:30 hod. S sebou doporučujeme sportovní obuv se světlou podrážkou.

 

 

 Konzultace

Třídní schůzky

30.08.2016 22:22
Plánované třídní schůzky na školní rok 2017/2018.   Začátek vždy v 15:00 hodin :   7. 9.  2017,   26.10. 2017,    4. 1.  2018,   22. 3.  2018  a    7. 6.  2018

—————


Kontakt

Skolaccizpohorske

ZŠ Odry, Pohořská 1010/8 742 35 Odry

Třídní učitelka:
Mgr. Dagmar Šindlerová, DiS.
Tel. + fax: 556 730 239
Mob.: 732 925 800